Flag_of_Ukraine

Chcesz rozpocząć pracę jako kierowa taxi? Pamiętaj o badaniach lekarskich!

Kierowcą taksówki w Krakowie czy innych miastach może zostać praktycznie każdy  – wystarczy, że jest osobą pełnoletnią i ma czynne prawo jazdy kategorii B. Warto jednak pamiętać, że przed rozpoczęciem zatrudnienia musi przejść konieczne badania lekarskie.

Obowiązkowe badania dla kierowców taksówek

Kierowcy pracujący na taksówkach podlegają ustawie o transporcie drogowym, co oznacza, że aby wykonywać pracę zarobkową muszą przejść kurs na przewóz osób i rzeczy oraz wykonać wszystkie niezbędne badania, czyli psychotesty oraz podstawowe badanie lekarskie.

Badanie psychotechniczne służy ocenie sprawności psychomotorycznej kandydata do pracy w charakterze kierowcy taksówki. Psychotesty powinny być przeprowadzane wyłącznie przez uprawnionego psychologa transportu. Jeżeli nie ma wyraźnych przeciwwskazań, badanie kończy się wydaniem orzeczenia psychologicznego stwierdzającego zdolność kandydata do pracy w charakterze kierowcy taksówki.

Poza badaniem psychologicznym kierowca poddawany jest badaniom lekarskim, przeprowadzanym najczęściej u okulisty, laryngologa oraz lekarza orzecznika. Jeżeli wszystkie wyniki są bez zastrzeżeń, wydane zostaje zaświadczenie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy taksówki.

MAKO Med – kompleksowe badania dla kierowców taksówek

Kierowcy taksówek muszą przejść odpowiednie badania lekarskie – bez nich nie mogą rozpocząć swojej pracy. Współpracując z ERES Partner badania lekarskie i psychologiczne przeprowadzane są na miejscu  – w placówce MAKO Med.

Dlaczego warto udać się na badania do MAKO Med? To wysoka jakość świadczonych usług i kompleksowa oferta – dzięki ogromnej ilości specjalistów w jednym miejscu można wykonać wszystkie niezbędne badania, otrzymując orzeczenie potwierdzające zdolność do rozpoczęcia zatrudnienia. W MAKO Med zatrudnieni są wyłącznie doświadczeni specjaliści, dzięki czemu można mieć pewność, że każde badanie zostanie przeprowadzone należycie.

Poza kompleksową obsługą i dostępnością najlepszych specjalistów placówka MAKO Med ma jeszcze jedną, ale bardzo ważną zaletę – czas wykonania wszystkich badań i otrzymania stosownego orzeczenia wynosi zaledwie kilka godzin.

MAKO Med to nowoczesna placówka medyczna, do której kierowani są wszyscy kierowcy chcący rozpocząć współpracę z ERES Partner, z czego zawsze są bardzo zadowoleni.

W MAKO Med przeprowadzane są między innymi kompleksowe badania kierowców i kandydatów na kierowców taksówek. W ramach badania oceniane jest ich zdrowie, bardzo wnikliwie i skrupulatnie, aby ostatecznie potwierdzić lub wykluczyć zdolność kierowców do bezpiecznego świadczenia usług przewozowych.

W MAKO Med każdy może liczyć na profesjonalną obsługę i pomoc w wykonaniu każdego badania. Te zawsze odbywają się w spokojnej i przyjaznej atmosferze, z poszanowaniem komfortu i bezpieczeństwa każdego pacjenta.

Terminy oczekiwania na badania są znacznie krótsze, niż u konkurencji co sprawia, że kierowca szybciej może uzyskać niezbędne zaświadczenia będące potwierdzeniem jego zdolności do podjęcia zatrudnienia.